Sinds 1992

Cultural Connection is in 1992 opgericht door Teuni Looij. In de loop der jaren heeft zij een zeer divers multicultureel en professioneel netwerk opgebouwd, waarmee zij samenwerkt.

Wij bieden trainingen, coaching, workshops en presentaties aan en adviseren op het gebied van interculturele communicatie en omgaan met diversiteit.

Teuni Looij

Ik ben Teuni Looij, cultureel antropoloog, gespecialiseerd in interculturele communicatie, leiderschap en het managen van diversiteit. Mijn eigen advies- en trainingsbureau heb ik opgezet, omdat ik theoretische kennis wilde koppelen aan de dagelijkse praktijk. Ik ben ervan overtuigd, dat bewust stilstaan bij verschillen positief kan werken in het contact en de samenwerking met mensen met een andere sociale, culturele, etnische en/of professionele achtergrond.  

In de afgelopen 30 jaar heb ik veel onderzoeks- en praktijkervaring opgedaan in binnen- en buitenland. In de praktijk zag ik dat conflicten, spanningen in de samenwerking en (onbewuste) uitsluitingsmechanismen op de werkvloer vaak het gevolg zijn van culturele verschillen. Daarbij constateerde ik dat de verschillen die om een oplossing vragen altijd sterk afhankelijk zijn van de context, het bedrijf of de organisatie, het beleid, de positie en referentiekader van de betrokkenen.

In alle gevallen telt dat het bewust kijken naar communicatiepatronen en het ontwikkelen van interculturele vaardigheden gekoppeld aan de praktijk het gemakkelijker maken om tot adequate oplossingen te komen.   

Sinds de oprichting van mijn bureau Cultural Connection, heb ik voor tal van bedrijven en organisaties op maat gesneden trainingen ontwikkeld, gericht op het overbruggen van cultuurverschillen en het ontwikkelen van interculturele vaardigheden. Een intensief voortraject en een nauwe samenwerking vind ik belangrijk zodat ik weet wat een bedrijf nodig heeft. Bij de ontwikkeling en uitvoering van het op maat gesneden programma werk ik waar nodig samen met ervaringsdeskundigen en trainers uit mijn multiculturele netwerk. 

 

"In de loop der jaren heb ik een zeer divers samengesteld multicultureel netwerk opgebouwd."

Multicultureel netwerk

Deze contacten zijn zeer waardevol omdat zij zaken vanuit een ander perspectief bekijken. Door bewust stil te staan bij meerdere perspectieven worden onbewuste aannames en verschillen in communicatiepatronen blootgelegd: wat voor de één normaal is, is vaak niet zo normaal voor de ander.

In het zoeken naar oplossingen en bij het ontwikkelen van interculturele competenties is het volgens de  visie van Cultural Connection noodzakelijk om meerdere perspectieven naast elkaar te plaatsen. Het laat zien dat ons gedrag met de daarbij behorende communicatiestijl soms op geheel andere wijze geïnterpreteerd kan worden. 

Cultural Connection is aangesloten bij:

Professioneel netwerk

Sinds de oprichting van mijn bureau is de aandacht voor het vakgebied interculturele communicatie en diversiteit enorm toegenomen en verbreed. Denk daarbij aan diverse takken van de wetenschap, zoals bij organisatiekunde, psychologie, psychiatrie en neurowetenschappen. Dit betekent dat er in de laatste decennia veel onderzoek is verricht naar de belangrijkste cultuurdimensies en naar de voorwaarden om diversiteit goed te managen.

Samenhangend hiermee zijn ook veel instrumenten ontwikkeld; deze ontwikkelingen met de daaruit voortkomende inzichten volg ik nauwlettend. Ik beschik over een uitgebreid professioneel netwerk; behalve dat ik lid ben van de ABv (Antropologen Beroepsvereniging), ben ik ook lid van SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) Nederland en Europa. Jaarlijks neem ik deel aan de internationale vakcongressen en de bijeenkomsten die door SIETAR en anderen georganiseerd worden.

Privacy en ethiek

De AVG regulering rondom privacy en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens vind ik belangrijk en kunt u lezen in de Privacyverklaring. Aanvullend hierop wil ik melden dat ook het ethisch handelen voor mij centraal staat, omdat soms gevoelige zaken naar voren worden gebracht. Sinds 2015 heb ik mij sterk gemaakt binnen de vakvereniging Sietar Nederland voor het realiseren van een Ethische Code inherent hieraan de procedure rondom klachten en geschillen. In 2018 zijn deze procedures bestendigd en werk ik volgens die Ethische Code.