Onze visie

Bij Cultural Connection geloven we in de volgende zaken:

  • Goede communicatie is het cement van alle processen;
  • Een mens bestaat alleen in relatie tot de ander;
  • Door het gesprek met elkaar aan te gaan wordt de relatie versterkt.

     

Voor het leggen en behouden van het contact is acceptatie en afstemmen op elkaars denkwijzen essentieel.

Interactie en dialoog

Denkwijzen worden gevormd door interactie met anderen binnen de sociale netwerken, waarmee men van jongs af aan verbonden is. Deze culturele vorming stuurt via ons brein -onbewust- de waarneming. Vaak zijn mensen zich onvoldoende bewust van de invloed die het eigen referentiekader heeft op de beeldvorming over anderen. Pas als iets voor anderen niet vanzelfsprekend is, kan dit botsen.

Een voorbeeld:

  • Vraagt u zich weleens af waarom men geen antwoord geeft op uw vraag, hoewel deze zo duidelijk is.
  • Wat gaat er op zo’n moment in u om en hoe reageert u gewoonlijk in zo’n situatie?

Uw reactie zal veelal gebaseerd zijn op uw ervaringen en door uw eigen vormingsproces met de daarbij behorende ontwikkelde communicatiepatronen. 

Op de momenten waarop er niet aan uw verwachtingen wordt voldaan, is het belangrijk om terughoudend te zijn met een oordeel en waar mogelijk het gesprek aan te gaan. Dit omdat dat wat  voor u vanzelfsprekend is, helemaal niet vanzelfsprekend hoeft te zijn voor de ander.

Heeft u te maken met personen met een andere achtergrond dan kan het helpen u eerder te verdiepen in hun cultuur en referentiekader. Dit maakt u alerter voor mogelijke cruciale verschillen. Zo kan iemand bijvoorbeeld zijn opgegroeid in een omgeving waarin men zegt wat men denkt, terwijl een ander juist is opgegroeid in een omgeving waarin dit juist niet respectvol is.

Verschillen in gedrag en omgangsvormen

Het daadwerkelijk accepteren van andere denkwijzen blijft lastig, omdat we in het contact met anderen vaak in het duister tasten hoe op een adequate wijze met de ander om te gaan en we tegelijkertijd onszelf kunnen blijven.

Het leren kijken naar verschillen in gedrag en omgangsvormen vanuit een “helikopterview” maakt dit gemakkelijker. Interactie en dialoog met personen met een ander perspectief zijn daarbij niet alleen onontbeerlijk, maar betekenen ook een verrijking.

Door echt het gesprek met elkaar aan te gaan, krijgt u meer inzicht in en duidelijkheid over de wensen en verwachtingen van de ander en daardoor ook van u zelf.

Communicatiepatronen bekijken vanuit verschillende perspectieven brengt u op ideeën en mogelijkheden. Het geeft u nieuwe handvatten om adequaat te handelen. Hierdoor worden tegenstellingen verkleind en de band versterkt.

 

Kom in contact

We staan klaar voor uw interculturele uitdaging!