Let's talk!

Kom in contact

Telefoon: 020-6228958 | 06-22210111 
Email: cultural@connected.demon.nl

KvK: 33236440
Adres: Rozenstraat 72 A – 1016NX Amsterdam

Verbinden op LinkedIn

CRKBO-registratie

Cultural Connection is sinds april 2011 opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit register worden onderwijsinstellingen opgenomen die voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs. De audit richtte zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

  1. zorgvuldigheidsbeginsel
  2. rechtszekerheidsbeginsel
  3. kenbaarheidsbeginsel
  4. redelijkheidsbeginsel
  5. betrouwbaarheidsbeginsel

De registratie houdt ook in dat voor de meeste activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering Btw-vrijstelling geldt.