Onderzoek & advies

Diversiteit gaat over zichtbare en onzichtbare verschillen tussen mensen.

Inclusie gaat over hoe er met de mix van de verschillen wordt omgegaan en houdt in dat er verschil mag zijn. Dit impliceert dat ieder individu zich gewaardeerd, gerespecteerd en erkend voelt.

Ons advies

Wij adviseren organisaties en bedrijven die het als een uitdaging zien om op een constructieve manier vorm willen geven aan diversiteit in de samenstelling van hun personeelsbestand en een inclusieve organisatiecultuur willen creëren waar verschillen optimaal benut worden. Graag onderzoeken wij samen de dilemma’s, maar bovenal onderzoeken wij de mogelijkheden om een samenhangende strategie te ontwikkelen om tot een duurzame ontwikkeling te komen, waarbij het bedrijfsbelang voorop staat.

Veel organisaties hebben de ambities om diversiteit op de werkvloer te bevorderen. Toch blijkt het in de praktijk lastig een effectief diversiteitsbeleid te voeren. Werknemers zien diversiteit niet altijd als een sociale verrijking. Werken met diversiteit is nu eenmaal complexer en veroorzaakt meer dynamiek op de werkvloer. In vergelijking met homogene teams ervaren heterogene teams meer conflict en spanningen in de communicatie en de samenwerking. 

Daar tegenover staat dat teams die diversiteit als een verrijking zien, beter in staat zijn om met complexe problemen om te gaan. Zij zijn creatiever, innovatiever, duurzamer en winstgevender. De uitdaging voor organisaties, die een effectief D&I beleid willen voeren, is om een bedrijfscultuur te creëren, waarbij de voordelen die diversiteit met zich mee kan brengen optimaal benut worden. Om dit te bereiken is het belangrijk dat er gewerkt met een duidelijke visie. Maar vooral ook dat beleidsdoelstellingen vertaald worden naar een samenhangende strategie en nagedacht is hoe binnen de organisatie draagvlak en daadkracht te creëren.

Cultuurverandering

De bestaande (dominante) cultuur van de organisatie zit vaak diep verankerd in het sociale beleid en het denkpatroon en de werkwijze van de mensen die er werken. Cultuurverandering bewerkstelligen binnen organisaties is vaak lastig. Het vraagt om sturing en gedurfd leiderschap. Het waarderen en inzetten van diversiteit begint bij het managen van verschillen. Dit vereist betrokkenheid en verbondenheid met het beleid van alle personen in een sleutelpositie binnen de organisatie. Zij spelen een wezenlijke rol bij veranderingsprocessen en de vorming van een organisatiecultuur met ruimte voor verschillen

Leiders kunnen de nadelige effecten van verschillen op de werkvloer doen verminderen, en de efficiëntie en prestatie van werknemers vergroten. Het inspelen op de verschillende behoeften en talenten van de medewerkers vereist ook een persoonsgerichte oriëntatie van de leidinggevende. Alleen dan kunnen de voordelen van heterogene teams zichtbaar worden. Inclusie vraagt soms van leiders om een andere houding en om nieuwe vaardigheden die maken dat zij plezier kunnen beleven aan verschillen en deze leren benutten om verschil te maken.

Maatwerk

Wat een organisatie nodig heeft blijft maatwerk en is afhankelijk van de context waarin het bedrijf of de organisatie opereert, de bedrijfscultuur en de medewerkers die er werken. In ons advies richten wij ons  op maatregelen om diversiteit aan te trekken en/of te behouden en passend zijn voor uw organisatie. Graag komen we langs voor een oriënterend gesprek om uw wensen en behoeften in kaart te brengen en de ondersteuning die wij u kunnen bieden bij het effectueren van uw D&I beleid.

Voor organisaties, die inclusiever willen worden, kan het van belang zijn om de gehanteerde wervingsstrategie en selectieprocedures te analyseren op onbedoelde uitsluitingsmechanismen en bespreken wij mogelijkheden en maatregelen die genomen kunnen worden om dit te voorkomen.

Belangrijk is, dat er ook nagedacht wordt over het bedrijfsklimaat en de voorwaarden hoe een open en inclusieve organisatiecultuur te creëren. Oog hebben voor diversiteit betekent een opgave om de organisatie te veranderen en te ontwikkelen. Een heldere analyse van de knelpunten van de cultuurverschillen en de ontwikkeling binnen uw organisatie in de weg staan. In ons advies richten we ons op de maatregelen die wenselijk zijn om samenwerking en verbinding tussen mensen te bevorderen.

Kom in contact

We staan klaar voor jouw interculturele uitdaging!