Workshops & presentaties

Wilt u om tijdens een teammeeting, studiedag, symposium of congres aandacht besteden aan het thema “interculturele communicatie en effectief omgaan met diversiteit”? Cultural Connection verzorgt prikkelende workshops en presentaties, die gericht zijn op het overbruggen van culturele verschillen. Wij ontwikkelen en verzorgen graag een op uw wensen en specifieke behoefte afgestemd programma.

Ontdek uw eigen referentiekader

Op een luchtige manier laten we u nadenken over de vraag hoe op doeltreffende manier verbinding te leggen met personen, die denken en handelen vanuit een ander perspectief.

Voor personen die werken met een multicultureel klantenbestand, omgeving of internationale setting is het waardevol om stil bij de eigen het communicatiepatroon en hoe gemakkelijk dit kan leiden tot miscommunicatie, irritatie en een obstakel kan vormen voor de samenwerking. Dit is jammer, omdat het juist afwijkende perspectieven en opvattingen zijn, die kunnen leiden tot vernieuwende inzichten, oplossingen en persoonlijke ontplooiing. Organisaties, teams en individuen die aandacht besteden aan de culturele factor winnen aan effectiviteit doordat zij bewuster en doeltreffender kunnen communiceren en omgaan met verschillen.

Culturele dimensies

In onze workshops en presentaties belichten wij een aantal culturele dimensies die van belang zijn om verschillen in het gedrag en de communicatie beter te plaatsen. Hoe u deze verschillen kunt herkennen in de manier waarop mensen zich gedragen en communiceren lichten wij toe aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Met korte oefeningen en/of discussie gaan we in op de vraag hoe op een adequate manier om te gaan met deze verschillen. Deze vraag nodigt uit om ook de eigen manier van communiceren tegen het licht te houden en te beoordelen op (onbewuste) aannames en effectiviteit. U leert de voor- en nadelen kennen van uw benaderingswijze en communicatiestijl kennen. U oefent met het schakelen tussen de perspectieven en daardoor mogelijk ook met het toepassen van nieuwe benaderingswijzen en/of communicatiestijlen.

Voor wie

Wij zijn er voor bedrijven en organisaties, die diversiteit tegelijkertijd als een uitdaging en een verrijking zien. En zo de toegevoegde waarde van zaken vanuit verschillende perspectieven bekijken en de verscheidenheid in kwaliteiten willen benutten en vertalen naar een optimaal voordeel en rendement.

Kom in contact

We staan klaar voor uw interculturele uitdaging!