Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Cultural Connection, gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam aan de Rozenstraat 72 A, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33236440, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Teuni Looij is de Functionaris Gegevensbescherming van Cultural Connection, advies- en trainingsbureau. Zij is te bereiken via cultural@connected.demon.nl. Cultural Connection doet er alles aan uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te behouden.

Persoonsgegevens

Cultural Connection, advies- en trainingsbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Culturele achtergrond

Cultural Connection, advies- en trainingsbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van trainings- coaching- en/of adviestrajecten omtrent het effectief omgaan met culturele verschillen en diversiteit.

Bewaartermijnen

Cultural Connection, advies- en trainingsbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Deelnemerslijst: uiterlijk 1 jaar na afronding van een training, coaching en/of adviestraject
 • Intakeformulieren: uiterlijk 1 jaar na afronding een training, coaching en/of adviestraject
 • Assessments, zoals de Intercultural Readiness Check en de Feedback Profiler: uiterlijk 1 jaar na afronding een training, coaching en/of adviestraject.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Cultural Connection, advies- en trainingsbureau verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij de inzet van een collega trainer en/of ervaringsdeskundige of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u aangeven aan Functionaris Gegevensbescherming van Cultural Connection, advies en trainingsbureau via cultural@connected.demon.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wilt u bezwaar maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar cultural@connected.demon.nl.

 

Cookies en beveiliging

Cultural Connection, advies- en trainingsbureau gebruikt op de website alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Door Cultural Connection, advies- en trainingsbureau wordt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus genomen. De volgende passende maatregelen zijn genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan:

 • Beveiligingssoftware
 • TLS: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
 • Beveiligde kantooromgeving

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik verzoeken wij u contact met ons op te nemen via cultural@connected.demon.nl.

 

Contactgegevens

Cultural Connection, advies- en trainingsbureau

Drs. Teuni P. Looij

Rozenstraat 72 A

1016 NX Amsterdam

020-6228958 | 06-22210111

cultural@connected.demon.nl

www.cultural-connection.com